Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it work with ribbon connector?

Ερώτηση από BG394823323 επί 2021-04-19 02:05:11

BG540345732 Что такое "ribbon connector"?

2021-04-27 04:21:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG540345732 Факт есть факт! Пайка плохая, детали размещены не ровно.

2021-04-27 04:19:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG540345732 BT запусил, даже беспроводные наушники автоматически подтягивает. Что до этого упиралось - ХЗ.

BG540345732 20/01/2020
6
Σχόλια (2)

Ερ: Works on Ender 3 V2 too?

Ερώτηση από GabeBR0808 επί 2020-10-03 08:48:46

BG540345732 If Ender has a V-profile, then most likely yes. I bought for Tevo Tarantula PRO.

2020-10-04 04:21:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)