Όλα τα μηνύματα

Alfac Total lies about tool size and BG customer services are next to useless. Weeks to resolve dispute and tried to force me to close paypal case knowing you cannot re-open when they screw you over. Save yourself the grief and buy elsewhere. Bandits

BG411391352 28/09/2020
0
Σχόλια (1)

Ερ: what are the major differences from version 1?

Ερώτηση από Scorpit08 επί 2021-04-15 08:18:18

Alfac Upward obstacle detection and 2 km more range on Ocusync3

2021-04-16 07:02:02 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: when it come in stoke??

Ερώτηση από Aniket Pal επί 2018-04-18 02:14:30

Alfac I do not think they have a warehouse in Stoke.

2021-04-02 06:09:03 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: when it will be available in AE ( Dubai) warehouse ? it has been out of stock for weeks !

Ερώτηση από BG534855717 επί 2021-03-21 03:53:17

Alfac No idea: maybe just buy one from China if you don't want to wait.

2021-03-23 12:09:49 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Alfac They are all the same core, so it depends how many of the after thought mods you are happy to deal with versus the developed V2. Any will work well as a first printer and there are plenty guides to help you fix the mistakes you will make.

2021-03-23 12:09:10 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Y’a t’il une garantie ? Si oui de combien de temps est-elle ? Merci

Ερώτηση από BG131110707 επί 2021-03-17 02:50:38

Alfac 'We provide a 1-year warranty on the whole printer (4K LCD, FEP film, and tool kit excluded).'

2021-03-19 12:24:11 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi, has it real 380nm?

Ερώτηση από tao13 επί 2021-03-16 12:04:37

Alfac Not a hope in hell, just like the stated battery capacity, this will be 4 or 5 times what it really puts out, but so few people who buy this trash have the ability to test it so they get away with it.

2021-03-19 12:18:02 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Alfac Absolute bullshit. When Chinese measure the capacity, they check it 5 times and then add the capacities together. Just check out the true capacities of the 18650 cells that are sold from there - true value a fraction of the stated one.

2021-03-19 12:15:56 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)