Όλα τα μηνύματα

Ερ: what about supporting netflix?

Ερώτηση από hatim_l επί 2021-07-03 09:25:59

Numen Not bad, supports HD

2021-07-09 06:41:55 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how time of use ?

Ερώτηση από hatim_l επί 2020-12-23 01:04:40

pajohnx 2months

2021-01-04 09:25:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: its good on foam? its foam very well and easy?

Ερώτηση από hatim_l επί 2020-12-22 02:28:32

Uggernaut yes

2020-12-23 01:15:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)