Όλα τα μηνύματα

Ερ: does this really have xhp70 chip?

Ερώτηση από wahoo επί 2019-05-09 10:32:53

salamKhan bb

2020-12-05 07:12:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it work with Samsung A70?

Ερώτηση από BG341549104 επί 2020-06-15 03:28:57

salamKhan vv

2020-12-05 07:12:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: ¿Que potencia tiene?

Ερώτηση από asesoarl επί 2019-02-13 09:57:21

salamKhan cv

2020-12-05 07:11:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)