Όλα τα μηνύματα

Ερ: CAN I CONNECT 2 SPEAKERS OF 3 WATT AND 4 OHMS?

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2018-07-10 10:32:38

petsch61 connecting is only possible if it doesn't get too loud. Find 3 watts 4 ohms a bit too weak. But more than broken speakers 4 ohms, so take a resistor, :) lightbulb :))

2022-10-22 10:21:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: works with apple tv 1 generation?

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2019-12-10 10:20:39

zhanglifang not sure

2019-12-15 08:12:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: CAN I CONNECT 2 SPEAKERS OF 3W AND 4OHMS,,,ON PARALLEL

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2018-07-10 10:22:46

Cary Krytzer You can, but have Police and Fire dept. on standby, because I cannot guarantee the outcome.

2019-12-15 10:02:42 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: CAN I CONNECT 2 SPEAKERS OF 3W AND 4OHMS,,,ON PARALLEL

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2018-07-09 11:50:11

DaltonR Wiring diagram and connections?

2019-10-26 08:23:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: WATH IS THE RECCOMENDED VOLTAGE?

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2019-01-11 08:41:45

wujiahui The recommended voltage is DC12V.

2019-01-13 09:38:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: works with samsung lta140at07 1366x768 and 40 pins flex conector

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2018-07-05 07:57:59

Ello_ The controller only suitable for 1366 * 768 resolution

2018-07-16 02:31:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: funciona con una pantalla samsung LTA14AT07 de 1336x768... 40 pins

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2018-07-05 07:55:40

Loggins No, it can not suit for this screen

2018-07-11 03:11:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: IF WORK WITH A LCD SCREEN OF A LAPTOP HP G4 1191LA?

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2018-07-01 10:53:30

Braggadocio Not sure, need to know the model of the screen

2018-07-11 04:01:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: HELLO, CAN I CONNECT 2 SPEAKER OF 3WATTS AND 4 OHMS?

Ερώτηση από ANGEL JUAREZ επί 2018-06-08 06:01:43

Karmen Of couse,you can.

2018-06-20 01:11:10 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)