Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is there an LED on the board?

Ερώτηση από khous επί 2019-03-24 02:50:16

Bullguy Yes there is one led on board which glows when touch is activated

2022-03-19 11:15:33 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it 50/60 Hz

Ερώτηση από Bullguy επί 2020-06-30 06:46:19

athensgr1 yes

2022-03-15 02:13:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)