Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it come with the cable for power adapter

Ερώτηση από master09 επί 2019-02-19 12:29:57

Lukas Volkr Not included

2022-03-23 05:37:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Technical specifications of motor 895

Ερώτηση από master09 επί 2019-09-30 08:41:32

Paul common specs for a 895 hobby motor are: DC 12-24V. 12V ~6000rpm ; Maximum Torque:7.6kg 24V ~12000rpm ; Maximum Torque:9.8kg I do think it would use 360W 3Amp. it's a really torquey motor, stronger than a 775

2021-01-09 12:12:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)