Όλα τα μηνύματα

Ronan Pretty much all of these radios are 5W output at best - often less. The battery is also most certainly NOT 7800 mAh - most of these are sold with generic battery packs of less than 2000 mAh

2021-01-29 05:10:48 Βοηθητικός (8)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)