Όλα τα μηνύματα

ウェブ 2 weeks of using the phone. less than one hour auto play games. suddenly the phone stop and not moving anymore. i need to reset again. the ram 8 and the internal memory is 256. why is that all of a suddenly it stocked. when it heat ups with out charging.

ウェブ 01/09/2022
0
Σχόλια (1)

Ερ: Hi! 4G FDD-LTE B20?

Ερώτηση από Lui40 επί 2022-07-17 11:51:43

ウェブ yes it is.

2022-09-19 12:01:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it dual 4g standby?

Ερώτηση από BG615315816 επί 2022-08-10 09:10:09

ウェブ i only used one sim card. may be you should asked the question to the reseller or costumer service. thank you for your time. i have not tried it yet.

2022-09-19 12:00:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Which version should I buy to use in Israel? EU or other?

Ερώτηση από Paco επί 2022-07-15 01:02:43

ウェブ sorry for the late replay. other version.

2022-09-18 11:52:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)