Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it water approved, or water resistant?

Ερώτηση από SÓOSENHORJESUSSALVA επί 2020-10-15 04:05:23

ttaamm Yes,waterproof.

2021-10-08 10:30:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: vocês enviam hoje?

Ερώτηση από BG411555490 επί 2020-01-31 12:49:34

ttaamm Yes.

2021-06-05 12:46:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: dimensions?

Ερώτηση από BG241732918 επί 2021-05-09 02:43:41

ttaamm Indescription.

2021-05-17 10:31:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)