Όλα τα μηνύματα

Ερ: It is possible to change to the next track of the playlist? Thanks

Ερώτηση από Paulo Gomes επί 2021-08-22 02:23:35

Daniel Davi no, unfortunately it's not possible.

2022-05-20 09:24:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: Can anyone tell me which is the android app of the? it is not on the documenation. Thanks.

Ερώτηση από Paulo Gomes επί 2021-07-12 08:25:23

cedasy The APP name is KY FPV. Connect to the drone as wifi network and can controll to fly or any othe function.

2021-07-13 11:41:37 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: it is possible to install italian language?

Ερώτηση από BG734816161 επί 2020-07-26 03:40:36

Paulo Gomes How to solve the problem with the country specific keyboard language?

2021-02-26 11:29:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: I'm not the only one that can't attach the saw to the main unit. Can anyone help please. Thanks

Ερώτηση από Paulo Gomes επί 2021-01-17 10:38:38

Leepwas 1. Rotate and hold the blade holder anticlockwise 2. Insert the cutting blade into the blade holder

2021-01-27 12:41:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How to install the saws on the main unit? Thanks.

Ερώτηση από Paulo Gomes επί 2020-12-01 04:08:05

Dacnomania 1. Rotate and hold the blade holder anticlockwise 2. Insert the cutting blade into the blade holder

2021-01-27 12:40:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: It supports cloud storage?

Ερώτηση από Paulo Gomes επί 2020-12-01 06:57:33

BG351018178 YES!

2020-12-18 07:45:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How many days does the battery long?

Ερώτηση από Paulo Gomes επί 2020-12-01 06:53:53

BG351018178 I haven't calculated it, it can be used for a long time.

2020-12-18 07:43:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Paulo Gomes Hi, sorry to disturb you, but this camera supports cloud storage and remote access? Many thanks. Regards

complc 28/11/2020
0
Σχόλια (1)