Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it work with the A959-B ?

Ερώτηση από alejandro επί 2019-09-08 02:06:45

Balatr Yes. it will work. except the motor penion gear.

2021-09-28 04:33:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Balatr 2840 sized brushless motor with 3800KV. And yes, it comes with both wheelie bar and LEDs.

2021-09-28 04:29:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: which Motor is inside and how much KV does it have?

Ερώτηση από h3ndy87 επί 2021-09-25 03:10:19

Balatr 2840 size brushless motor and 3800KV

2021-09-28 04:27:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it foam tires?

Ερώτηση από Balatr επί 2021-09-05 02:08:13

runninron69 They are either rubber or a nylon-rubber combination.The rims are plastic and there is a foam lining inside the tire. Before using you must super glue the tires to the rims. Keep your fingers away from the glue or you'll be in a mess.

2021-09-05 03:18:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)