Όλα τα μηνύματα

Ερ: pode declarar menos de 50 dolares?

Ερώτηση από BG333149013 επί 2022-06-22 06:26:02

BG361616131 IL PRODOTTO MI E' ARRIVATO DANNEGGIATO LA PARTE DAVANTI IN PLASTICA ROTTA E' UNA STUPIDATA PERO' MI ASPETTAVO UN + DI CORTESIA VISTO CHE I SOLDI ERANO SANI MANDATA SEGNALAZIONE MA NESSUNA RISPOSTA DA PARTE DI BANGGOOD

2022-06-22 11:13:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)