Όλα τα μηνύματα

Ερ: A nota é emitida no valor cheio?

Ερώτηση από BG513543022 επί 2021-03-04 10:00:12

Lukas Sim, ele é. Eu uso o telefone e está tudo bem

2021-03-05 03:24:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)