Όλα τα μηνύματα

Ερ: can this be used to 10A?

Ερώτηση από BG151345421 επί 2022-04-25 07:39:38

branet77 No problem with this one!. I used between 7 and 11A in my scooter 250w DIY Town 7 XL

2022-04-25 10:12:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: wie werden die Kabel an dem Stecker oder der Buchse befestigt?

Ερώτηση από advent16 επί 2019-01-08 08:06:55

branet77 Iuse 2.5mm section area cable!

2021-12-16 09:41:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it work to tronxy X1?

Ερώτηση από branet77 επί 2021-01-02 08:30:57

Partocracy X1 is too old

2021-02-05 08:29:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

branet77 Youhave to understand thing about middlemen . The more middlemen the more expensive things are. Buying direct from china probably is cheapest in case that one was maden in china.

2021-10-01 02:28:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)