Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it available on dc

Ερώτηση από Ram Renga επί 2019-09-02 07:30:22

DaddyShark yes, there are other types that are 12 volt DC.

2021-08-16 12:28:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: bom dia , essa válvula trabalha com sistema de ar ?

Ερώτηση από Gui Tobias επί 2019-09-10 06:17:23

DaddyShark Ask the question in English please so I can answer it.

2021-08-16 12:27:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: It connects on the Xiaomi device Redmi note 6 pro?

Ερώτηση από sandrooliveirarm επί 2018-10-19 01:09:25

BG531554012 I didn't try it yet

2021-08-05 12:44:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi. Can the cable and plug fit Samsung S6?

Ερώτηση από Zulkar9 επί 2018-11-03 10:00:33

BG531554012 I think so

2021-08-05 12:44:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: For Samsung J5 Pro is mini USB?

Ερώτηση από Izabela Martins επί 2019-07-02 03:10:39

BG531554012 Cool item ^_^

2021-08-05 12:43:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)