Όλα τα μηνύματα

Ερ: How fast on 3s ?

Ερώτηση από maricastellanos επί 2022-04-11 09:48:28

Dalishs max 40km

2022-04-12 10:33:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is the 12427 the same as the 12428?

Ερώτηση από nigelcrewe1 επί 2020-02-19 06:17:32

Dalishs NOT !!!!!

2022-04-12 10:31:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Will this combo work on Wltoys 12429?

Ερώτηση από BGgoodies επί 2022-02-10 08:12:37

Dalishs yes good good

2022-02-18 03:34:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)