Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it Support Bidirectional DSHOT?

Ερώτηση από ChW επί 2019-04-23 07:33:57

Slash7 With bluejay firmware it works

2022-09-28 11:17:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Compatible with Caddx Turtle (v1) ?

Ερώτηση από ChristianWinkler επί 2018-11-12 12:49:20

BG521844305 yes if you get the same size lens...like me I swapped my runcam race lens with a 1.8mm foxeer lens and no problem.... hope this help

2021-11-07 03:01:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Wie viel wiegt das Ding?

Ερώτηση από ChW επί 2020-11-05 11:30:17

HorisFPV 82g

2020-12-31 05:50:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)