Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I buy this gauge in a 500 vaults 500 A configuration please

Ερώτηση από BG248183444 επί 2020-09-15 12:20:23

Andyg Yes You will need to power the sensor externally from a supply between 6 & 60V. The sensor will then measure up to 500V on the detect inputs. Be sure to select the 500A version before you checkout.

2021-02-11 08:12:34 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: No puedo descargarme el manual en mi Ipad.

Ερώτηση από José A. Escobedo Barragán επί 2020-10-31 07:12:29

Andyg The file is a word document. Do you have software to display a .DOC?

2021-02-11 08:04:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Andyg That depends on the maximum charge and discharge rate that you intend to use the battery at. Work that out and go to the next size of sensor. If your drawing 55A from the battery you will need a 100A sensor.

2021-02-11 08:02:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How can I get the information being displayed wirelessly?

Ερώτηση από erick επί 2020-09-30 03:01:30

Andyg I think that the nature of the radio link is being misunderstood. Judging by the NRF24 chip on the picture from the display rear I believe that the radio link is NOT so that the information can be displayed on a smart device etc. via bluetooth or wifi. The radio link allows the supplied display to link to the sensors wireless. To achieve this the display would need to be powered locally, probably through the USB port. I hope that this helps.

2021-01-21 11:49:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)