Όλα τα μηνύματα

Ερ: can it be linked to more than one phone at the same time?

Ερώτηση από uperpar επί 2021-02-17 02:47:26

Xuthus yes it can

2021-03-01 11:53:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: Pode ser utilizado álcool??? É vapor frio ou quente?

Ερώτηση από mariomelo επί 2020-11-30 05:57:07

Xuthus If you have questions, you can send an email for customer service help

2020-12-06 07:26:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Si può collegare al citofono due cellulari?

Ερώτηση από carlattrezzi επί 2020-11-30 05:15:08

Xuthus If you have questions, you can send an email for customer service help

2020-12-06 07:26:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Wordt de maat ook in centimeters weergegeven op de driehoek?

Ερώτηση από BG833821134 επί 2020-11-30 05:24:12

Xuthus If you have questions, you can send an email for customer service help

2020-12-06 07:26:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi can this be connected to Home Assistant? if it could be I think you would have a bigger market.

Ερώτηση από BG346321349 επί 2020-11-30 09:09:04

Xuthus If you have questions, you can send an email for customer service help

2020-12-06 07:25:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: pode ser usado num jeep Cherokee XJ 2.5 2000

Ερώτηση από António Oliveira επί 2020-12-01 06:45:36

Xuthus If you have questions, you can send an email for customer service help

2020-12-06 07:24:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is exact weight?

Ερώτηση από BG943657331 επί 2020-11-29 05:01:17

Xuthus 100g

2020-12-04 01:00:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Total in this case is ?

Ερώτηση από FAUSTO επί 2020-11-26 05:04:57

Xuthus If you have questions, you can send an email for customer service help

2020-11-30 05:01:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: هل استطيع طلب جهاز الاتصال الخارجي لوحده

Ερώτηση από 1399kh1399 επί 2020-11-27 03:06:50

Xuthus yes

2020-11-30 05:01:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can i use for 2 different apartments

Ερώτηση από BG657211679 επί 2020-11-27 07:16:16

Xuthus how far

2020-11-30 05:01:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hi i buy this and i need code to open door from outside can buy code from you?ty.bye

Ερώτηση από meir0707 επί 2020-11-26 03:16:49

Xuthus If you have questions, you can send an email for customer service help

2020-11-30 05:00:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is Quantity?

Ερώτηση από BG325123745 επί 2020-11-26 07:55:51

Xuthus one

2020-11-30 05:00:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)