Όλα τα μηνύματα

Ερ: It comes with controller or not? Who goes someone from yellow light to white one?????

Ερώτηση από stefanidoutania επί 2021-05-15 11:04:10

The seller Remote control is not included. You need to prepare a dimming wall switch to control it.

2021-06-07 09:07:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Where can i find other Aromatherapy Cores?

Ερώτηση από stefanidoutania επί 2020-03-09 09:18:18

Astacology You can contact help center. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-03-14 01:08:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)