Όλα τα μηνύματα

Ερ: tem garantia?

Ερώτηση από NandoHunter7 επί 2020-07-30 12:05:31

Érica o meu também está c defeito o lado esquerdo e nem tem como entrar em contato com ninguém. decepcionada

2020-09-08 11:50:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)

Ερ: ainda está disponível para venda?

Ερώτηση από BG101681652 επί 2020-08-13 06:52:10

BG0558162 Yes

2020-08-19 05:07:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)