Όλα τα μηνύματα

jean It will stay 30C they capacity 3000mah plus 3000mah will make 6000maH the 30c or 30a will say that's the maximum current when it it has load

2021-07-01 09:04:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)