Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this licensed by momocuppy?

Ερώτηση από ttori0117 επί 2018-05-10 11:00:34

LAWALAFAMILIA Ok

2022-07-04 12:49:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it come with original packaging?????🤟

Ερώτηση από carsonjialol123 επί 2018-06-10 06:33:40

ttori0117 No, the packaging is for a Cutie Creative squishy.

2018-06-22 01:27:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is OPP?

Ερώτηση από ttori0117 επί 2018-06-09 12:39:02

vivian transparent bag

2018-06-11 04:26:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are the Galaxy and Rainbow versions Jumbo sized or Medium sized?

Ερώτηση από ttori0117 επί 2018-06-07 01:07:41

vivian size:17x17x12cm, same

2018-06-11 04:05:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does this squishy come in a box?

Ερώτηση από ttori0117 επί 2018-06-06 02:33:01

vivian OPP bag

2018-06-07 04:37:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this squishy licensed?

Ερώτηση από ttori0117 επί 2018-06-05 10:24:27

Chicagogirl No sorry

2018-06-05 06:40:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this licensed by squishyfun?

Ερώτηση από ttori0117 επί 2018-05-26 10:15:17

Makayan Konst medansdi kuaqui 🤗

2018-07-28 08:10:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: why is this product not in sell status?

Ερώτηση από ttori0117 επί 2018-05-15 10:07:52

vivian you can buy it now, thanks

2018-05-16 09:59:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)