Όλα τα μηνύματα

Ερ: which one do we believe????? Battery: 2-4 Li-po or Voltage: 7.4 -11.1 V

Ερώτηση από kelkie επί 2020-06-12 02:57:54

denmatpaul The spec's says 2-4s, MAX power 270W it only says 20A ESC, at 11.1V =14.4A, 14.8V =10.5A.....

2021-07-14 01:38:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Ha la funzione di ritorno a casa?

Ερώτηση από Frankie19 επί 2021-06-21 02:22:29

denmatpaul HiFrankie 19... that depends on your setting..

2021-07-09 11:57:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Which motor shaft diameter is suitable for this propeller please ? :)

Ερώτηση από Mosquito15 επί 2021-06-07 06:08:09

denmatpaul HiMosquito, i will be using the N2830 1000kv Dc out runner motor on the Phoenix S, this motor as a Shaft size: of Ф3.17 , this PhoenixS 742-7 propeller will not fit the motor shaft its to big, 3.60 the collet that grips onto the motor shaft when tightening the nut inside the propeller is the wrong size....

2021-07-09 11:55:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)