Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can we change the menu, english to Spanish? Can we do editing the code?

Ερώτηση από AlexMocho επί 2020-12-04 08:06:00

Eduard Idon't think the code can be edited.

2020-12-25 02:51:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: software

Ερώτηση από AlexMocho επί 2018-04-07 05:04:11

Mcfanman You can use CANTest(V2.41),CANTools(V6.12),FreeMaster,CANPro(V1.50)

2018-04-16 08:54:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)