Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this a Lipo?

Ερώτηση από BG414816404 επί 2021-01-05 08:55:02

Ferylla This is lion is on the pack description they should change the decribtion bacause is wrong

2021-04-16 10:53:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: which ce mark does this drone have? c0 c1 c2 ...

Ερώτηση από BG414816404 επί 2021-01-04 08:40:31

Crozesan99 CE Mark, you can check the pictures by the link: https://www.banggood.com/UPair-2-Ultrasonic-5_8G-1KM-FPV-3D-+-4K-+-16MP-Camera-With-3-Axis-Gimbal-GPS-RC-Quadcopter-Drone-RTF-p-1440618.html

2021-02-02 04:24:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where is this lc filter installed in an AIO FC ??? between which cable belongs this soldered?

Ερώτηση από BG414816404 επί 2021-01-10 03:06:14

Talismanwas Between the camera transmitters and power supply.

2021-02-04 04:39:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where is this lc filter installed in an AIO FC ??? between which cable belongs this soldered?

Ερώτηση από BG414816404 επί 2021-01-10 03:05:08

Nowik It is installed between camera transmitters and FC.

2021-02-04 04:42:38 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)