Όλα τα μηνύματα

Ερ: which xk remote control should i buy for my xk 110?

Ερώτηση από Sergio επί 2020-11-28 12:54:25

0Maxhobby Xt6 e Futaba (S-FHSS)

2022-09-23 08:15:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Can you fit a esky or any kind of other fuselage to the e129? Cheers

Ερώτηση από BG181621155 επί 2020-10-17 01:32:40

0Maxhobby Bem provável que não amigo. fuselagem de leve sim. abraço

2022-09-23 08:13:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Is it possible to follow?

Ερώτηση από ravitsky επί 2022-05-25 05:52:53

0Maxhobby Yes

2022-09-23 08:10:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)