Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do you have spade connectors for this item?

Ερώτηση από Shawn επί 2017-11-08 03:07:41

BG351738321 Hi Shawn, sorry, we don't have spade connectors for this item, sorry for your inconvenience caused. Thank you for the question, and I look forward to hearing about your future successes.

2022-02-08 01:14:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the IRC, plus minus, connector on the back used for?

Ερώτηση από Shawn επί 2019-07-02 01:50:49

Gamophobia If your camera turns black automatically and is not controlled by an infrared lamp, you don't have to pay attention to that terminal. If you switch synchronously with the infrared lamp, you need to connect that terminal.

2019-07-11 10:30:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is there another app besides Smart Life?

Ερώτηση από Shawn επί 2019-01-06 08:32:00

Siderization It can not use another app besides Smart Life.

2019-01-23 04:03:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)