Όλα τα μηνύματα

Ερ: Kann das Fahrrad auf Tubeless Reifen umgerüstet werden?

Ερώτηση από Zerbastian επί 2022-02-10 12:52:18

Liltwas Ein Tubeless-Wechsel ist vorerst nicht möglich. Da die Reifengröße des Schneemobils 26 × 4,0 beträgt, ist der Vollreifen zu schwer, was die Fahrbelastung des gesamten Fahrzeugs verursacht, das Gewicht des gesamten Fahrzeugs erhöht und leicht zu einem Motorausfall führt. It is not possible to change the tubeless for the time being. Because the tire size of the snowmobile is 26×4.0, the solid tire is too heavy, which will cause the running burden of the whole vehicle, increase the weight of the whole vehicle, and easily lead to motor failure.

2022-02-21 09:16:41 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Salve, si adattano bene per Alfa Romeo 159 Sw del 2008 ?

Ερώτηση από BG161043125 επί 2022-05-02 08:17:11

Zerbastian Yes,since it is universal it should fit.

2022-05-04 01:09:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can this be used with mamba f405 me flight controller?

Ερώτηση από BG135049151 επί 2022-04-23 03:25:06

Zerbastian Sure it is universal

2022-04-26 03:57:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it compatible with stm32

Ερώτηση από BG234741151 επί 2022-04-24 01:22:05

Zerbastian it should work since it is just a digital output

2022-04-26 03:56:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it compatible with the ev800d and works with 4s lipos ?

Ερώτηση από BG893111772 επί 2022-04-11 06:33:53

Zerbastian It should work wirh it, I run it myself on 4S LiPo

2022-04-19 12:01:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this fit for SUV Isuzu mu-x model 2022 which has a third (3rd) row seats?

Ερώτηση από Freddie Montenegro επί 2022-04-07 04:56:30

Zerbastian It is universal fit, you an check the measurements in the description and check if they are similar to your car.

2022-04-19 12:00:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: είναι συμβατά με dji mavic mini?

Ερώτηση από BG121317564 επί 2022-04-09 04:38:28

Zerbastian yes it fits the mavic Mini 2

2022-04-10 11:12:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is it compatible with Tinyhawk 3?

Ερώτηση από BG471648578 επί 2022-04-09 04:32:51

Zerbastian no it is for brushed motors

2022-04-10 11:12:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Zerbastian change the connector to xt30 is no problem but using 3s lipos on a 2s drone might be a problem

2022-04-10 11:12:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: still selling this product, but OUT OF STOCK are you kidding out times?

Ερώτηση από erlandlie επί 2022-03-27 10:38:07

Zerbastian yes they are kidding us very often with things like that

2022-04-02 04:16:18 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)