Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the meaning of "ES version" ? It is for Spain? Only? I'm from Romania. It will work?

Ερώτηση από BG515413347 επί 2020-07-27 11:12:58

GeoSN yeswork in aaromania ,me to im from Romania,cred ca sau referit la varianta de soft ,sau ca sunt produse in Spania

2022-02-05 02:49:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)