Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it support RF 433Mhz remote control?

Ερώτηση από Chuk_XP επί 2021-10-05 09:51:10

Noddy not support

2021-10-06 01:23:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Which socket to choose for Israel ?

Ερώτηση από Genady Gilin επί 2017-12-22 12:41:06

Chuk_XP I suppose EU type C

2021-09-24 11:10:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is measure distance?

Ερώτηση από BG101515164 επί 2021-08-05 09:26:46

Chuk_XP This device doesn't measure distance.

2021-09-02 10:58:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)