Όλα τα μηνύματα

Chuk_XP 1 Yes 2 Yes, they are workinkg at 3 volts power supply

2022-01-26 12:56:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does it support RF 433Mhz remote control?

Ερώτηση από Chuk_XP επί 2021-10-05 09:51:10

Noddy not support

2021-10-06 01:23:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Which socket to choose for Israel ?

Ερώτηση από Genady Gilin επί 2017-12-22 12:41:06

Chuk_XP I suppose EU type C

2021-09-24 11:10:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can someone suggest the best smart switch panel like this with 8 or 12 gang?

Ερώτηση από Rohini123 επί 2019-11-06 02:36:01

Chuk_XP Never seen such touch switches.

2021-09-17 12:16:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Chuk_XP Yes. You'll need rx, tx gpio pins (they signed on PCB) and gpio0 to enter device into flash mode.

2021-09-16 03:58:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)