Όλα τα μηνύματα

Beny1967 Seria bom se entrasse em contato direto com o suporte

2021-10-16 09:15:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: USELESS!!! This product is useless. NOT working in scenes!!! The PIR Sensor works only once!

Ερώτηση από Chrepek επί 2020-12-18 11:37:05

Beny1967 Infelizmente vc têm razão a blitzwollf deveria atualizar o firewall desse sensor se funcionassem as cenas ele seria excelente

2021-09-23 10:39:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: anyone wolved the issue regarding the device works only the first time a scene is created?

Ερώτηση από alek3105 επί 2021-01-13 12:34:01

Beny1967 Esse sensor têm um grande problema de firewall não dá pra fazer um cena sem movimento isso é triste #blitzwollf

2021-09-23 10:33:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)