Όλα τα μηνύματα

Ερ: Support the chip to Citroën berlingo 2010 model?

Ερώτηση από BG184854012 επί 2020-11-02 07:09:26

punchy It worked for me, I swapped the chips over.

2021-10-08 08:12:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: realiza transmision en vivo?

Ερώτηση από keninson επί 2021-10-07 04:30:18

punchy It’s a great camera and can be used in most platforms

2021-10-08 08:12:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: i copan use than what pries? plz ask me

Ερώτηση από achoudhri387 επί 2018-11-16 10:54:56

punchy Yes, it can also fly.

2021-10-08 08:11:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)