Όλα τα μηνύματα

Ερ: when will it be available again?

Ερώτηση από fabioone80 επί 2022-02-13 02:11:48

Eric Hi,this product is discontinued.

2022-02-14 01:01:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: supports smart audio?

Ερώτηση από fabioone80 επί 2022-01-22 02:52:35

Ekstrom_ no

2022-01-25 01:01:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: posso usare 4s?

Ερώτηση από fabioone80 επί 2022-01-15 02:15:30

Aureity not recommended

2022-01-19 01:24:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: cosa altro serve per avere in osd la direzione di casa?

Ερώτηση από fabioone80 επί 2021-12-04 12:31:37

Salvodng Gps

2021-12-06 08:47:08 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

The seller .The KV number is more higher,means this motor is better for crawler rc car.The drift rc car or high speed rc car should use the lower KV motor. You need to measure your motor and buy a new one.

2021-10-27 05:25:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: this is the V2 version? because i don't see the whell in the photos

Ερώτηση από fabioone80 επί 2021-02-13 04:14:01

BG139191312 Ithas the wheel

2021-07-25 01:12:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)