Όλα τα μηνύματα

Ερ: can i use 2s 7.4v on this quad?

Ερώτηση από Juninho επί 2019-07-02 08:28:52

kosh142 this is a 3-4s.. i would not recommend 2s as too little power

2019-07-14 10:11:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)