Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this module works with blitzwolf lt31 led strip!!

Ερώτηση από stavai επί 2021-10-24 12:03:40

pancio This module working with any RGB dummy LED strip powered 12V. Blitzwolf lt31 is SMART one, so needs special controller.

2021-10-24 01:04:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)