Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is ther any document, program samples and schematics for this product?

Ερώτηση από dumenicu επί 2022-03-17 08:56:18

BG575217143 rar is not working

2022-03-29 10:44:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: In mode 3 does the light stay on all night?

Ερώτηση από barnie επί 2021-09-12 02:37:56

BG575217143 yes

2021-10-02 01:53:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: got warranty?

Ερώτηση από Khairul Fikri επί 2019-09-06 06:58:32

BG575217143 no

2021-10-02 01:53:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what is the lumen for each type?

Ερώτηση από z294168 επί 2021-08-06 02:55:26

BG575217143 strong light. perfect

2021-10-02 01:52:58 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: can you reduce sending price pls

Ερώτηση από BG575217143 επί 2021-08-23 01:24:36

The seller it can't

2021-08-24 01:24:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG575217143 22 TL is not a tax. its a present for damat ferit albayrak.

2021-08-11 09:05:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)