Όλα τα μηνύματα

Ερ: This item new and complete set?

Ερώτηση από BG543321324 επί 2021-05-16 10:52:18

Lauland New completed and tested for you and will be ready to fly.

2021-09-26 08:42:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this for front or rear drive shafts or both?

Ερώτηση από sconnors1989 επί 2020-01-19 02:15:17

Lauland for the rear drive shaft and rear end from gear chunk to the rear tire. they have the 2 shafts one Short and 1 longer the short one is the front drive shaft and the long one is the rear drive shaft.

2021-09-26 07:45:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: この製品は組み立て済みですか!また設定済みですか。

Ερώτηση από kurosakaeiji επί 2021-09-25 02:36:04

Lauland Will be assembled and ready to go no re calibration's is needed.

2021-09-25 10:53:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Lauland It will arrive assembled the three blade head will not be alien head, Only the double head is alien head non metal head it will be assembled and tested and GPS will be calibrated you will need to follow the switch assignments on the radio marked in the more info page pictured, You can use google translator for languages.

2021-09-25 10:38:17 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: すぐ飛ばせるように設定されていますか。

Ερώτηση από kurosakaeiji επί 2021-09-24 01:40:20

Lauland Yes it is ready to go when you are ready to fly.

2021-09-24 05:05:49 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Lauland You have to be aware of the direction of your drone and start with the drone facing forward so that when you push the throttle up and you will need to hover it in one place keeping the drone facing forward so that the when you push the syclic stick forward, right, left the drone will move in the direction of your choice keeping the drone facing forward with the yaw which is the throttle when you move it right or left.

BG744781528 01/01/2021
1
Σχόλια (5)