Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it possible to iron this on low temp to get the creases out?

Ερώτηση από Jantje69 επί 2018-01-23 05:01:02

jangul no, you don't need to iron it out, but get a flat spade, works best to flatten as you stick it to your wall.

2022-10-09 01:32:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it fit for bugs 3 and bugs 3 pro???

Ερώτηση από Jantje69 επί 2019-05-31 10:09:14

bastillor Yes..

2022-05-19 12:57:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can the gyro be switched off?

Ερώτηση από Jantje69 επί 2019-09-17 06:46:20

pcucit No, I don't believe so. You wouldn't want to anyway - this plane is just too small to fly stably without the gyro. It flies great with it though!

2020-04-03 06:13:31 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can the EIS be switched off?

Ερώτηση από BG445150512 επί 2020-08-28 09:10:35

Jantje69 No, cannot!!!

2021-03-11 05:03:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can I use a 4s battery?

Ερώτηση από pepino.mooiweer επί 2019-04-15 01:24:04

Jantje69 Does fly on 3s, not 4s.

2020-08-30 01:23:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: Can you reverse the direction of flow by swapping the electrical connections?

Ερώτηση από themightymoaman επί 2019-08-12 05:42:09

Jantje69 Why would you want that??? Swap tubes is too simple???

2019-09-19 03:50:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does it fit the ft011? I hope it does!

Ερώτηση από Jantje69 επί 2019-01-09 07:57:06

D3monan Glory No.it cannot

2019-02-02 12:05:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)