Όλα τα μηνύματα

Ερ: do you have to use a smart phone?

Ερώτηση από SSW επί 2021-08-01 11:29:00

Fatlip_fpv yes

2021-08-01 05:38:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: has the bump steering been fixed?

Ερώτηση από BG101054012 επί 2021-05-27 07:13:01

Fatlip_fpv dude it says full proportional in the text! read things before you ask questions..

2021-05-27 04:15:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Где? можно ознакомится с инструкцией

Ερώτηση από boroda επί 2018-03-20 07:00:56

Fatlip_fpv you can download the manual at eachine.com there's not much to these though. put a camera on it and upgrade the battery, and you'll be having a blast!

2021-02-15 02:37:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Fatlip_fpv a little late, but no these are very simple basic goggles. you don't need a receiver for the goggles, but depending on your fpv camera you will for that

2021-02-15 02:33:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this have a brushless motor?

Ερώτηση από BG911109374 επί 2021-02-06 12:48:01

Fatlip_fpv no, brushed motor.

2021-02-15 02:31:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: hello there is the car 4 wheel drive

Ερώτηση από BG738391951 επί 2021-02-15 01:50:56

Fatlip_fpv yes 4wd

2021-02-15 02:29:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: I can mod this for fpv right? been looking for a micro rc car

Ερώτηση από Fatlip_fpv επί 2020-05-27 03:05:42

Astronaut_Eazy yes you can

2020-05-27 03:03:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)