Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the load pulling capacity

Ερώτηση από Manohar S επί 2019-03-20 01:40:46

Mykulstin 250 watt is pretty low, i don't think you'll pull much

2022-02-25 05:47:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: with remote and good for big events?

Ερώτηση από Dan Mark Tarroza επί 2019-01-31 08:55:33

Mykulstin with remote not sure about big events

2022-02-19 10:47:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does this microscope work on Windows 7

Ερώτηση από Willie επί 2018-11-06 06:36:57

Mykulstin just Android i believe

2022-02-19 10:46:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what is the price of E61 HW

Ερώτηση από Vinayak Kashmire επί 2020-02-09 01:17:28

Mykulstin 16.99

2022-02-14 03:08:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can fold this?

Ερώτηση από iishaikh επί 2018-11-21 07:52:26

Mykulstin Not a folding quadcopter

2022-02-14 03:06:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Estos interruptores trabajan con neutro?

Ερώτηση από BG203248137 επί 2021-06-01 07:30:56

Mykulstin Neutral wire is not required, so you can connect the switches whether the neutral wire is present in the enclosure or not.

2022-02-14 03:05:31 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: are all the phones open SIM?

Ερώτηση από BG493244416 επί 2021-11-05 06:33:09

Mykulstin by open do you mean unlocked? in that case yes.

2022-02-11 01:14:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Rather buy a Mavic Mini...

Ερώτηση από HeedZ επί 2021-03-25 02:20:53

Mykulstin This has more range than a mavic mini, but less than a mini 2.

2022-01-06 05:22:48 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: Do you have a 2-way switch version for a long passage with a light switch at both ends?

Ερώτηση από prinsloojohann επί 2020-08-30 04:11:25

Mykulstin So long as there is wifi coverage at both switches, it's doesn't matter how long the passage is

2022-01-06 01:31:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will the controler work with just 22.2 volts?

Ερώτηση από Dennis V.Almeida επί 2019-07-06 01:41:26

Mykulstin I believe so, usually within 10% is just fine.

2022-01-06 01:30:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: connect with nvr??

Ερώτηση από Giannis1989 επί 2020-08-03 01:48:44

BG441117151 i think so, although it depends on the nvr, and how many cameras you are connecting

2021-12-18 02:16:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can I connect the drone to PX?

Ερώτηση από Hayk Petrosyan επί 2019-04-21 01:15:01

BG441117151 you cannot

2021-11-02 04:12:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)