Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the cost of a battery for this 4” chainsaw and its chain ?

Ερώτηση από BG713179559 επί 2021-04-19 04:45:01

virsli68 Almostas much as the woodpecker! You have to buy 2 for the saw! They are good for the lifetime of the saw.

2022-11-10 06:18:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Enlazará con un elrs 2,4?

Ερώτηση από BG344347164 επί 2022-10-20 01:24:24

virsli68 NO!!!

2022-11-10 06:13:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will work for FRSKY D8 Protocol ?

Ερώτηση από BG337222538 επί 2022-11-05 11:52:48

virsli68 NO!!!FLYSFY,ANT,only!

2022-11-10 06:13:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Please! The dimensions! The dimensions of the battery, please! Thanks!!

Ερώτηση από virsli68 επί 2022-09-19 07:13:50

The seller 170*50*30mm

2022-09-22 08:35:51 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: A méretetket szeretném sürgösen!! thanks! köszönöm !

Ερώτηση από virsli68 επί 2022-09-17 05:37:49

The seller 170*50*30mm

2022-09-22 09:06:20 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

virsli68 ¡Con una impresora 3D! ¡También imprimí un soporte para receptor y un soporte para vtx! ¡También soportes para antena! ¡Muy bueno! ¡Puedes comprar la impresora banggodon aquí!

virsli68 22/05/2022
0
Σχόλια (2)

Ερ: hi envio tô Brasil?

Ερώτηση από BG050011835 επί 2020-08-16 07:40:21

virsli68 banggodsegitsg krdezd

2022-09-07 01:17:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)