Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this esc waterproof? not enclosed like the lc80. sad that it’s not turbo racing compatible.

Ερώτηση από BG954251284 επί 2021-09-06 05:23:34

Rinku No

2021-09-11 06:08:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this esc handle a 7.4 2s lipo 25c and 2200mAh?

Ερώτηση από BG954251284 επί 2020-12-23 09:17:14

BG385154423 Ja, wenn das Akkufach angepasst wird

2021-08-23 10:36:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does this just reads the voltage? or can you also check each cell

Ερώτηση από BG954251284 επί 2021-07-06 10:53:27

westsailole Itgives you the voltage of all the cells, one after each other, and the total battery voltage.

2021-08-03 05:19:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)