Όλα τα μηνύματα

Ερ: How frequently does it measure temperature and sends information to the switch?

Ερώτηση από banzovi4 επί 2021-08-27 02:22:33

Thor0001 Hello. i would say believe almost real time. I had one when he turned on the pool heating at 12:51:44 and by 12:51:46 the signal was already off to turn off because it had reached temperature. This was because after a power outage I turned it on manually and sensed that the pool temperature had reached the correct one I set. I hope I managed to answer

2021-10-07 11:44:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Thor0001 hi, i bought more and used it for several types of printers. I have found that if you have the same connection you will be fine. What's wrong may be that the order of the wires isn't good, but don't worry about it being very easy to snap out and replace

2021-10-07 11:29:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: qual a metragem total?

Ερώτηση από BG241511471 επί 2021-10-07 04:48:48

Thor0001 as described, it can measure 40 meters. I have found that you can +2 meters, which means you can count on 42 meters that you can measure, but it depends on the receiving surface on which you aim the laser.

2021-10-07 11:21:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: This vacuum has battery?

Ερώτηση από luisdps επί 2021-08-01 02:50:13

Thor0001 no, unfortunately this is the version that is not wired in it. It's just going on electricity

2021-08-11 01:27:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What plug do i need in Sweden? Do i need anything more than wifi at home to make it work?

Ερώτηση από Clarkent επί 2019-12-13 04:50:56

Thor0001 Tryit with the German, no need. In a nutshell: You plug in, start pairing, which is the same as the other Sonoffs, two types can be fast or compatible, depending on which you press the buttons and look at the type of blinking. What you need is only 2.4GHZ wifi like the other Sonoff. You can set it up in the app and you can already use it. I have aquarium lighting, smart mirrors, and dehumidifiers

2021-07-29 02:47:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: When will the T4 be available, so that you dont need a neutral?

Ερώτηση από PaulLincey επί 2019-10-16 05:36:06

Thor0001 UnfortunatelyI see this is not available yet, it used to be no neutral, there are only alternatives for now, EU UK 1 2 3 Gang eWelink WIFI Smart Wall Light Switch or MoesHouse which is somewhat similar in appearance. I confess his knowledge I did not look closely

2021-07-29 02:44:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)