Όλα τα μηνύματα

Ερ: The screen controls on its own without touching ?!

Ερώτηση από alshehrim επί 2021-01-04 11:45:23

bigh572 try to see if anything is touching the sceen,or turn down the sensortivit in set up

2022-03-15 07:37:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can I mount it on a Citroen C4 2005 make?

Ερώτηση από Alparos επί 2021-11-03 06:38:04

bigh572 you can try by checking the specification on unit

2022-03-15 07:34:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)