Όλα τα μηνύματα

Ερ: what size have?

Ερώτηση από iaru flavius επί 2019-11-12 02:46:44

D4V1D1983 non so

2022-08-29 06:11:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: что здесь можно выйграть?

Ερώτηση από BG233254301 επί 2022-01-28 10:04:37

D4V1D1983 non so

2022-08-29 06:11:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How does the filter work? Is it washable? What's the amount of dust it can hold?

Ερώτηση από BMSP επί 2020-08-01 10:29:00

D4V1D1983 Il filtro sembra poter essere lavabile, la quantità di polvere lo capisci da quando inizia ad aspirare meno

2022-01-29 01:46:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: where can i buy new filters? which type are them?

Ερώτηση από pmspatusco επί 2020-12-28 06:14:51

D4V1D1983 Non è specificato

2022-01-26 02:53:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)