Όλα τα μηνύματα

The seller Hello,this product only one type is in stock in CN warehouse(only au warehouse has dual controllers type),that is one remote controller(no finger control),click the type,you can see picture which has the package included parts(one car with battery,plastic bombs balls,usb charger and remote controller)

2023-02-21 08:03:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can you remove the batteries for charging or are they spot-welded in?

Ερώτηση από nickrotenko επί 2020-11-11 05:52:23

BG113535215 daha elime ulaşmadı. kullanınca göreceğiz

2022-11-09 10:42:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: how to lumines

Ερώτηση από BG191737141 επί 2020-10-28 05:45:33

BG113535215 daha elime ulaşmadı. kullanınca göreceğiz.

2022-11-09 10:42:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: it has type-C micro USB or other charging port?

Ερώτηση από VázsonyiPéter επί 2020-11-23 02:03:50

BG113535215 daha elime ulaşmadı. kullanınca göreceğiz

2022-11-09 10:41:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (14)