Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can detect live lines on concrete?? Or brick walls??

Ερώτηση από navegante336ana επί 2021-09-26 09:16:19

lubu344 Sometimes it can detect lines on concrete or brickwalls but it is often not enough sensitive.

2021-09-27 09:48:38 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)