Όλα τα μηνύματα

Ερ: What size of battery does it take?

Ερώτηση από Glen474 επί 2019-08-20 08:11:04

streeternico ag13 button cell X 4.

2022-05-07 04:19:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi. Is this EPO? Does it come with the spinner and prop?

Ερώτηση από ahanna78 επί 2021-12-05 05:49:34

streeternico Pretty sure this is EPS, about as robust as an uncooked egg.

2021-12-17 09:10:00 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)